Presentació

El Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques organitza el I Congrés Nacional d’Enginyeria Municipal, en Barcelona els dies 25 i 26 d’octubre del 2012.

El congrés vol donar a conèixer, des de la perspectiva de les seves ponències, conferenciants i debats, una sèrie de dades que facilitin no només la informació, sinó un contingut real sobre l’Enginyeria Municipal.

Els objectius del Congrés son:

  • Reforçar i millorar la gestió municipal a través d’idees i experiències dels Tècnics Municipals que presten els seus serveis en les administracions locals.
  • Donar a conèixer la figura de l’enginyer/a municipal com a tècnic assessor dels representants electes de la ciutadania i com a gestor dels serveis municipals.
  • Analitzar experiències tècniques concretes en el camp municipal explicades per tècnics municipals.
  • Promoure la difusió dels coneixements tècnics més actuals sobre l’Enginyeria Municipal i establir un intercanvi d’experiències entre els professionals i les empreses d’aquest sector, per obrir la possibilitat de crear grups de treball que puguin donar lloc a significatius avenços en el camp de l’Enginyeria Municipal amb el conseqüent benefici per a la ciutadania i per al sector.

Més Informació sobre el Congrés

 

 

 

 

 

Els comentaris estan tancats.